Čo je ZEROSOUVENIR?

Zerosouvenir je turistický suvenír inšpirovaný reálnymi Euro bankovkami. Prvý Zerosouvenir, reprezentujúci turistickú atrakciu v Bergame, bol vytlačený v roku 2020 so symbolickým nákladom 2020 kusov.

Suveníry sa tlačia na bavlnený papier, ktorý obsahuje vodoznak a kombináciu dvoch fluorescenčných farieb viditeľných iba pri vystavení ultrafialového svetla. Na tlač zerosuvenírov sa používa najmodernejšia technológia – litografická tlač, ktorá má extrémne vysoké rozlišenie. To umožnuje pridať na suvenír ďalšie ochranné prvky akými sú mikrotext a tzv. ghost image. Jeden z ľahko rozpoznateľných ochranných prvkov je spojený s technikou tlače z hĺbky, alebo teda chalkografiou. Pri tejto metóde farba vytvára reliéf, vystupuje na povrch a dá sa nahmatať. Časť suveníru je potlačená termochromatickým atramentom, ktorý mení farbu v závislosti od teploty. Dočasná zmena farby nastane už pri trení miesta s atramentom jedným prstom. Ďalšie ochranné prvky môžeme vidieť pri vystavení zerosouveniru ultrafialovému svetlu. Na suveníre je tiež prítomný strieborný 3D hologram. Kľúčovou charakteristikou, inšpirovanou švajčiarskymi bankovkami, je značka “ZS” ( Zerosouvenir ) v spojení s označením Kódu krajiny vytvorenej metódou mikroperforácie. Každý Zerosouvenir je unikátny, vďaka jedinečnému sériovému číslu.

Autorkou tohto projektu je CANONICO MARINELLA – zerosouvenir.com

Zerosouvenir – Predná strana

zerosouvenir predna strana ochranne prvky

Zerosouvenir – Zadná strana

zerosouvenir zadna strana ochranne prvky

Zerosouvenir – Predná strana pod UV svetlom

zerosouvenir bankovka predna strana uv ochranne prvky

Zerosouvenir – Zadná strana pod UV svetlom

zerosouvenir bankovka zadna strana uv ochranne prvky

1. Názov · 2. Dizajn · 3. Hologram · 4. Mikro-text · 5. Ghost Image · 6. Chalkografia (farebná) · 7. Mikroperforácia

8. Sériové číslo · 9. Číslo verzie a Dátum emisie · 10. Chalkografia (suchá) · 11. Termochromatický atrament · 12. UV atrament · 13. UV fluorescenčné farby

Ochranné prvky detailne:

 

ZERO SOUVENIR banknotes Watermark

1. Vodoznak

Pri pohľade na zerosouvenir proti svetlu možno pozorovať v textúre bavlneného papiera tmavosivý geometrický vzor.

 

ZEROSOUVENIR Banknotes UV Reactive Fibrils

2. Fluorescenčné UV Farby

Počas výroby suveníru sú do papiera zahrnuté malé fibrily dvoch farieb, ktoré sú viditeľné iba pri vystavení ultrafialovému svetlu.

 

Zuerosuvenír bankovka Thermo-Chromic

3. Termochromatický Atrament

Text „ZERO“, ktorý sa nachádza na zadnej strane suveníru, je potlačený termochromatickým atramentom, ktorý pri pôsobení tepla mení farbu. Už pri pôsobení trenia na atrament nastane dočasná zmena farby, ktorá sa stáva oveľa svetlejšou. 

 

Zero suvenir bankovka UV Ink

4. UV Atrament

Niektoré časti suveníru sú potlačené atramentom, ktorý je viditeľný iba pri vystavení ultrafialovému svetlu. Toto je moderná verzia techniky používanej po celé storočia na doručovanie tajných správ.

 

ZEROSOUVENIR Hologram

5. Hologram

Hologram, ktorý je súčasťou suveníru, vytvára fantastické 3D efekty. Ak svetlo dopadne na hologram, jednoduchou zmenou uhla svetla sa vygenerujú stovky farieb. Hologram sa vyrába laserovou technikou, ktorá je mimoriadne presná a detailná.

 

ZEROSOUVENIR Micro-Text

6. Micro-Text

Na pozadí zero suveníru možno vidieť mikrotext, ktorý bol vytlačený vďaka vysokému rozlíšeniu litografickej tlače. Text je taký malý, že nie je ľahko čitateľný voľným okom, ale je zreteľný pri pohľade pod lupou.

 

zerosouvenir Ghost Image

7. Ghost Image

Pri pozorovaní symbolu proti svetlu sa obe polovice vitruviánskeho muža vytlačené na dvoch stranách suveníra navzájom dopĺňajú a tvoria slávnu kresbu Leonarda da Vinciho. Táto technika vyžaduje nesmierne presnú technológiu tlače a je veľmi ťažké ju replikovať.

 

ZEROSOUVENIR Micro-Perforations

8. Mikroperforácie

Abecedná časť sériového čísla pozostáva z mikroperforácií tvoriacich písmená „ZS“ (ZeroSouvenir) plus kód krajiny (napríklad „IT“ pre Taliansko). Toto je ochranný prvok zriedkavý aj medzi bankovkami.

 

ZERO SOUVENIR banknotes shop Chalcography

9. Chalkografia (farebná)

Určitá časť suveníra je potlačená chalkografiou, vysoko nákladnou technikou, ktorá sa pri výrobe skutočných bankoviek používa takmer ojedinele. Pri tejto technike tlače z hĺbky farba vytvára reliéf, ktorý je možné prstom nahmatať.

 

ZEROSOUVENIR Serial Number zeroeuro banknotes shop

10. Sériové Číslo

Každý suvenír obsahujé unikátne alfanumerické sériové číslo, čo z neho robí jedinečný kúsok. Abecedná časť sa skladá z mikroperforácií (pozri detail č. 8 vyššie), zatiaľ čo numerická časť sa tlačí pomocou OCR znakov rovnakého druhu, aký sa používa na skutočných bankovkách.

 

ZEROSOUVENIR Dry Chalcography schein bbillet banknote

11. Chalkografia (suchá)

Súčasť výroby suveníru zahŕňa aj potlač suchou chalkografiou: technikou, ktorá umožňuje vytváranie malých a detailných reliéfnych plôch.