0 Euro Souvenir – 2024

0 Euro Souvenir vydané v roku 2024 boli tlačené na rovnaký papier ako skutočné euro bankovky. Tento 0 Eurový Suvenír s nominálnou hodnotou 0€, disponuje ochrannými prvkami (mikrotlač, hologram, UV ochranné prvky, …) rovnako ako pravé euro bankovky …