S pečiatkou a známkou

0 euro suvenír bankovky s pečiatkou a známkou