0 Euro Souvenir Bankovky majú v závislosti od roku vydania rôzne reverzy. Zhruba v polovici roka 2017 bol však zodpovedný za zmenu návrhu reverznej strany Brexit, kedy bol slávny Big Ben nahradený lisabonským Torre de Belém …

Tu Vám prinášame menší prehľad o zadnej strane každej 0 Euro Bankovky vytlačenej v konkrétnom roku …

0-euro-suvenir-reverz-20150-euro-suvenir-reverz-A0-euro-suvenir-reverz-BROK 2015ROK 2016 | ROK 2017 REVERZ AROK 2017 REVERZ B | ROK 2018, 2019