2017

Zero Euro Souvenir Bankovky vydané v roku 2017